DRAGON HOBBY

Forsendelse

Alle forsendelsesomkostninger pålægges køber. Dragon Hobby tilstræber at bruge brugt emballage for at gøre forsendelsens så billig som muligt. Der kan opstå situationer, hvor der er behov for ny emballage. Dette pålægges forsendelsesomkostningerne.

Forsendelsen sendes efter følgende retningslinier:

Pakker op til 2 kg og under 500 kr.        Sendes som maxibrev   (uden forsikring. Kan sendes som pakke efter forlangende)

Pakker op til 2 kg og over 500 kr.          Sendes som pakke       (med forsikring)

Pakker over 2 kg og under 500 kr.         Sendes som pakke       (med forsikring)

Pakker over 2 kg og over 500 kr.           Sendes som pakke       (med forsikring)

Der ydes ikke erstatning for forsendelser uden forsikring. Det anbefales at forsikre forsendelsen.

Forsendelsen sker efter Post Danmarks takster.